Upozornenie na riziko

Všetok obsah na web stránke Obchodovanienaburze.sk je určený primárne na študijné účely jednotlivca či skupiny. Všetky informácie na tejto stránke majú informatívny charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako odporúčanie pre vykonávanie obchodných príkazov a kontraktov na svetovej burze. Informácie na stránke sú výsledkom školení, seminárov a hlavne reálnych vlastných skúseností majiteľov web stránky, ktorí sami obchodujú na burze. Žiaden autor článku, majitelia web stránky či iné osoby podieľajúce sa na obsahu nepreberajú zodpovednosť za vaše finančné rozhodnutia. Zodpovednosť za svoje finančné obchody, kontrakty či správanie s akýmikoľvek finančnými inštrumentami preberá jednotlivá osoba sama za seba.

Ak ste sa rozhodli investovať odporúčame Vám mať dostatok informácií a vedomostí, ktoré súvisia s vašim plánovaným investovaním do jednotlivých finančných produktov ako sú akcie, forex, etf, dlhopisy, kryptomeny, komodity, indexy či akcie svetových spoločností.

Poučenie o obsahu na web stránke

Autori článkov a obsahu ako aj majitelia web stránky Obchodovanienaburze.sk nezodpovedajú za správnosť údajov a informácií na tomto portály. Všetky vaše zisky či straty sú výsledkom obchodovania jednotlivca, ktorý sa rozhodol alokovať svoj finančný kapitál na burze. My, autori takisto nemáme akýkoľvek podiel v prípade vášho zisku, ktorý je výsledkom obchodovania a investovania na svetovej burze.

Akákoľvek informácia alebo obsah na web stránke žiadnym spôsobom nesúvisí s vašim ziskom či finančnou stratou, ku ktorej môže dôjsť pri obchodovaní či investovaní na svetových finančných trhoch.

Všetky spomenuté finančné produkty na našej web stránke sú uvedené len za účelom vzdelávania.

Odporúčanie pre investovanie a obchodovanie na burze

Obchodovanie na burze je variabilný biznis. Tak ako môžete svoje finančné zdroje stratiť, môžete ich aj získať. Odporúčame investovať a obchodovať na burze len s finančným kapitálom, ktorý si môžete dovoliť stratiť. Riziko straty vašich financií na burze je vysoké pretože hodnota finančných produktov na burze sa neustále mení.

Žiadna svetová spoločnosť, ktorá je na burze a má nadpriemerný zisk nie je zrkadlom aj vášho zisku. Ak mala akákoľvek firma, listovaná na burze, v minulosti rast či profit, neznamená to profit aj v budúcnosti. Treba mať vždy na vedomí, že obchodovanie do akéhokoľvek produktu so sebou prináša možné riziko straty finančného kapitálu. Treba si dôkladne zvážiť aká je miera vášho rizika, zhodnotiť klady či zápory a mať hlavne o obchode, ktorý sa chystáte vykonať dostatok vedomostí a informácií.

U brokerov, ktorí sú uvedení v našej tabuľke – Porovnanie brokerov, môžete obchodovať rôzne finančné inštrumenty, reálne podkladové aktívum ale aj Opcie, CFD kontrakty či Futures.

Finančná páka dokáže znásobiť váš zisk ale aj stratu. Používa sa pri obchodovaní finančných derivátov ako sú CFD a Futures kontrakty.

Stop loss odporúčame používať pri CFD obchodovaní. Pri jednom obchode využite maximálne do 3% z vášho finančného kapitálu.

Veríme, že pred tým ako sa rozhodnete investovať a obchodovať na burze máte dostatok kvalitných informácií. Ak máte pocit, že pred uzatvorením konkrétneho obchodu potrebujete dodatočné informácie, neváhajte a využite našu Online akadémiu. Ak sa chcete zveriť do rúk profesionálnym brokerom, ich odborné školenia a kurzy obchodovania na burze budú pre vás určite tým správnym riešením. Informácie na našej web stránke sú úplne ZDARMA. Budeme radšej ak namiesto platenia rôznych kurzov či školení získate vedomosti u nás a svoj finančný kapitál zhodnotíte na svetovej burze ako najväčší finanční žraloci.

 

 

 

Obchodujte na burze zodpovedne a úspešne!