Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje patria na internete medzi veľmi citlivé informácie. Našim cieľom je zabezpečiť a predísť zneužitiu osobných údajov a zároveň vám poskytnúť maximálnu bezpečnosť.

Počas návštevy na web stránke www.obchodovanienaburze.sk sú získavané niektoré údaje o návštevníkoch, ktoré sú od 1.10. 2021 spracovávane podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov o pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (GDPR – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zmene a doplnení zákonov platnom a účinnom od 1.10. 2021.

3 spôsoby ochrany vašich osobných údajov:

1.) GDPR; 2.) Cookies; 3.) HTTPS protokol

Získavanie osobných údajov počas návštevy na web stránke

Návštevou web stránky www.obchodovanienaburze.sk sú zaznamenávané IP adresy návštevníkov, ktoré prideľuje poskytovateľ internetu. Zaznamenávané sú tieto údaje:

  • stránky, z ktorých prichádzate na našu web stránku
  • čas, ktorý strávite na našej web stránke
  • identifikácia stránok, ktoré prezeráte
  • miesta, odkiaľ odchádzate z našej web stránky
  • ikonky a tlačidlá, ktoré vás zaujímajú a pod.

Zaznamenávanie týchto informácií je čisto technická záležitosť, ktorá je úzko spätá s IP adresou návštevníka. IP adresa sa považuje za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor. Tieto osobné údaje starostlivo spracovávame v záujme zachovania bezpečnosti vašich osobných údajov.

Používaním cookies zisťujeme, čo sa našim návštevníkom páči viac a čo menej. Na základe týchto údajov a ich vyhodnoteniu sa snažíme našim návštevníkom prispôsobiť obsah našich web stránok. Cookies tiež zaznamenávajú či prichádzajúca IP adresa našu web stránku už navštívila alebo nie. Cookies je malý textový súbor, ktorý na váš disk v počítači ukladá internetový prehliadač (napríklad Google Chrome alebo Internet Explorer).

Ak nechcete, aby sa súbory cookies vo vašom počítači ukladali, môžete ich jednoducho deaktivovať v prehliadači, ktorý využívate pri prehľadávaní internetu. Detailné informácie o súboroch cookies si môžete prečítať na tejto podstránke.

Osobné údaje zaznamenané cez kontaktný formulár

Prostredníctvom kontaktného formulára zadávate dobrovoľne vaše osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa, text formulára), ktoré používame, len za účelom odpovede na vaše otázky a pripomienky, ktoré nám zasielate.

Osobné údaje registrované v našom newslettri

Pri registrácií do nášho newslettra zadávate vaše osobné údaje (meno a priezvisko, emailová adresa), ktoré ste odoslali dobrovoľne a s upovedomením o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré sú voľne dostupné. Vaše osobné údaje, najmä emailová adresa, bude použitá pre účely občasného zasielania nášho newslettra, ktorý nemá charakter spamu, ale skôr informačný a edukačný charakter.

Definícia právnických pojmov

Z pohľadu právnického pojmu by sme mali spracovávanie osobných údajov chápať v týchto termínoch:

  • získavanie a zaznamenávanie osobných údajov
  • usporadúvanie a uchovávanie údajov
  • prehliadanie, vyhľadávanie a využívanie osobných údajov
  • vymazanie, obmedzovanie či kombinovanie osobných údajov
  • a rôzne iné formy spracovania týchto údajov

Osobné údaje sú uchovávané podľa osobitných právnych predpisov a medzinárodných nariadení po dobu 5 rokov.

Forma ochrany a bezpečnosti na našej web stránke

Vaša bezpečnosť a osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité. Osobné údaje sú chránené zabezpečeným https protokolom, ktorý nájdete ako formu predpony pred www adresou, ako aj iné bezpečnostné protokoly. Webový portál www.obchodovanienaburze.sk, je prevádzkovateľ, ktorý spracováva vaše osobné údaje počas návštevy na našich stránkach.

Spracovávanie osobných údajov sa začína vašim príchodom a zároveň končí odchodom našich web stránok. Portál www.obchodovanienaburze.sk na niektorých miestach odkazuje na služby a produkty tretích strán. Tieto webstránky následne preberajú plnú zodpovednosť za ochranu vašich osobných údajov, za ktoré náš portál už ďalej nezodpovedá. Z tohto dôvodu za obsah a aktivity tretích strán nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť.

Tieto informácie a podmienky sú platné od 1.10. 2021.

Pre viac informácií o GDPR si môžete prečítať tieto web stránky:
1. Stránka Európskej komisii
2. EU GDPR.ORG